Lajmet e fundit

 • Prishtinë, 09 Korrik 2020

  Pasqyra e tregut të KE -Indikatorët kryesor për TM1 2020

  Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), me qëllim të informimit të ndërmarrjeve/operatorëve dhe ofruesve të autorizuar dhe atyre...lexo më shumë

 • Prishtinë, 02 Prill 2020

  Njoftim per fillimin e Konsultimit Publik të dokumentit Draft Rregullorja për pagesat për mbikëqyrjen e tregut të komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare

  Në mbështetje të bazë të nenit 10 paragrafi 4, nenit 27, paragrafi 1), 2), 3) dhe 4), neni 81 paragrafi 1), neni 82 paragrafi 1) dhe nenit 83 paragrafi 1), të Ligjit Nr....lexo më shumë

 • Prishtinë, 25 Mars 2020

  NJOFTIM PËR OFRUESIT E RRJETIT DHE SHËRBIMEVE TË KOMUNKIMEVE ELEKTRONIKE DHE SHËRBIMEVE POSTARE

  Ju njoftojmë se Ministria e Ekonomisë, Punësimit, Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Investimeve Strategjike me datë 23.03.2020 ka nxjerrë URDHËRESË...lexo më shumë

Vendimet

Kjo faqe përmban të gjitha vendimet e marra nga Bordi i ARKEP-it dhe aktet tjera zyrtare përkatëse të cilat kanë ndikim thelbësor në Komunikimet Elektronike dhe Postare.